Chính sách khách hàng thân thiết

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

-        Thẻ tích điểm chỉ được cấp cho khách hàng cá nhân. Mỗi khách hàng chỉ sở hữu một (01) mã số thẻ là số điện thoại của khách hàng.

1.     Phân loại hạng thẻ:

-     Hạng thẻ Member: dưới 500 điểm

-     Hạng thẻ Silver: đạt 500 điểm – tương đương 5.000.000đ

-     Hạng thẻ Gold: đạt 1.000 điểm - tương đương 10.000.000đ

-     Hạng thẻ Diamond: đạt 4.000 điểm - - tương đương 40.000.000đ

2.     Quyền lợi của chủ thẻ:

-     Tích điểm và tiêu điểm theo cơ chế chung thống nhất cho các hạng thẻ và theo quy định của chương trình trong từng thời kỳ

-     Được nhận các thông tin về các chương trình qua Email khách hàng đăng ký, thông báo trên app và trên Website.

Được hưởng các ưu đãi đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ theo quy định của chương trình trong từng thời kỳ 

3.    Chi tiết hạng và ưu đãi của chủ thẻ:

Hạng thẻ Member:

 • Nhận giảm giá ưu đã theo từng chương trình hoặc đợt ưu đãi cụ thể
 • Tặng 100 điểm khi giới thiệu khách hàng mới tải app

Hạng thẻ Silver:

 • Nhận giảm giá ưu đã theo từng chương trình hoặc đợt ưu đãi cụ thể
 • Được sử dụng 50 điểm tích (tối đa 100 điểm) để đổi voucher giảm giá 10%/ 01 đơn hàng trong tháng
 • Tặng 100 điểm khi giới thiệu khách hàng mới tải app
 • Tặng 200 điểm nhân dịp sinh nhật

Hạng thẻ Gold:

 • Nhận giảm giá ưu đã theo từng chương trình hoặc đợt ưu đãi cụ thể
 • Tặng thử sản phẩm mới
 • Giảm giá 5%/ đơn hàng ( không áp dụng đối với voucher)
 • Được sử dụng 25 điểm tích (tối đa 100 điểm) để đổi Voucher giảm giá 10%/ 01 đơn hàng trong tháng
 • Tặng 100 điểm khi giới thiệu khách hàng mới tải app CNV
 • Tặng 1000 điểm nhân dịp sinh nhật

Hạng thẻ Diamond:

 • Nhận giảm giá ưu đã theo từng chương trình hoặc đợt ưu đãi cụ thể
 • Tặng thử sản phẩm mới
 • Giảm giá 15% /đơn hàng
 • Được sử dụng 500 điểm tích để đổi mua hàng trong tháng
 • Tặng 100 điểm khi giới thiệu khách hàng mới tải app CNV
 • Tặng 2000 điểm nhân dịp sinh nhật

4.     Điều kiện nâng/hạ hạng thẻ:

4.1.          Kỳ nâng hạng thẻ: Từ thời điểm tải app đến khi khách hàng tích điểm đạt các mức quy định từng hạng thẻ sẽ được nâng hạng thẻ .

4.2.          Điều kiện xét duy trì hạng thẻ: Khách hàng duy trì tổng điểm tích lũy tối thiểu theo từng hạng thẻ trong kỳ xét hạng. Nếu khách hàng không đảm bảo điều kiện này, khách hàng sẽ bị xuống hạng. 

4.3.           Hình thức thông báo: công ty gửi thông báo tới khách hàng có hạng thẻ Silver, Gold, Diamond ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc kỳ xét hạng (trước 31/11 hàng năm) bằng Email, tin nhắn. Sau ngày kết thúc kỳ xét hạng, nếu khách hàng không đáp ứng điều kiện duy trì hạng thẻ hiện tại, công ty sẽ chuyển hạng thẻ của khách hàng xuống Hạng thấp hơn tương ứng và gửi thông báo cho khách hàng.

5.     Quy định tích điểm và tiêu điểm:

-     Chương trình tính điểm khi khách hàng đặt mua hàng trên app hoặc từ các phương thức đặt hàng khác theo chính sách từng thời kỳ.

-     Điểm và thông tin hồ sơ khách hàng được cập nhật chính xác chậm nhất sau khi phát sinh giao dịch 24giờ

-     Điểm có giá trị để xét cấp độ và quyền lợi cho một (01) năm (từ 01/01 đến 31/12). Sang năm tiếp theo thẻ được tái sử dụng để tích điểm

-        Khách hàng có thể tích điểm với các sản phẩm theo tỷ lệ tích điểm: 10.000đ doanh số mua hàng tương đương 1 điểm tích

-        Không được tích điểm với các chương trình khuyến mãi đặc biệt, có nêu rõ “Không áp dụng tích điểm”. Phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại, voucher sẽ không được tính điểm cũng như không được dùng để tham gia chương trình khuyến mãi khác.

-     Cơ chế tiêu điểm: Giá trị điểm quy đổi -  1 điểm tích có giá trị tương đương 200 đồng. Khách hàng có thể sử dụng số điểm đã tích quy đổi sang giá trị tiền dùng để mua hàng.


back_to_top