Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán và hoàn tiền

1. Các hình thức thanh toán

  • Trừ khi được quy định khác đi cho từng Nhà Cung Cấp và/hoặc loại Hàng Hóa/Dịch Vụ, việc thanh toán cho Đơn Hàng được thực hiện trên Tính năng Mua Sắm được áp dụng với hình thức thanh toán như sau:

(i) Tiền mặt, tại thời điểm giao Hàng Hóa cho Khách Hàng.

(ii) Thẻ nội địa: Thẻ ATM do các ngân hàng trong nước phát hành;

(iii) Thẻ quốc tế: Thẻ Visa, MasterCard, JCB, American Express do các ngân hàng trong nước và nước ngoài phát hành;

  • Phương thức thanh toán khả dụng cụ thể đối với từng Nhà Cung Cấp được áp dụng theo chính sách và hệ thống của Công Ty tại từng thời điểm.

2. Chi tiết các hình thức thanh toán

Công ty cổ phần thực phẩm Minh Bạch chỉ sử dụng duy nhất 1 tài khoản dưới đây trong việc giao dịch thanh toán chuyển khoản, quý khách hàng vui lòng đối soát chính xác trước khi thanh toán nhằm tránh trường hợp chuyển khoản nhầm hoặc có đối tượng khác trục lợi hành vi này

  • Tên tài khoản: Công ty cổ phần thực phẩm Minh Bạch
  • Ngân hàng: Vietcombank
  • Số tài khoản: 045.100.0989888

3 Quy định về hoàn tiền

  • Việc hoàn tiền được thực hiện trong trường hợp sau:

(i) Khách Hàng đã thanh toán thành công trên Ứng Dụng nhưng Đơn Hàng không được Nhà Cung Cấp xác nhận hoặc không giao được Hàng Hóa do hết hàng, không thể giao đủ số lượng và mặt hàng trong Đơn Hàng của Khách Hàng, không tìm được đơn vị vận chuyển; hoặc Đơn Hàng không thành công nhưng hệ thống vẫn trừ tiền của Khách Hàng.

(ii) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều Kiện và Điều Khoản.

  • Khách hàng được hoàn tiền theo các hình thức và thời sau:

. Chi tiết các hình thức thanh toán

back_to_top